Over PAX

PAX is de grootste vredesorganisatie van Nederland. We werken aan de bescherming van burgers tegen oorlogsgeweld, aan het beëindigen van gewapend geweld en het opbouwen van inclusieve vrede. Dit doen we in conflictgebieden wereldwijd, samen met lokale partners en mensen die, net als wij, vinden dat iedereen recht heeft op een menswaardig leven in een vreedzame samenleving.

 

De verhalen van vredesactivisten

 

Rose Acindhel uit Zuid-Soedan

Vrouwen zijn leiders en hebben invloed!" - Nieuw Wij

PAX werkt in Zuid-Soedan samen met Rose Acindhel, die met haar organisatie werkt aan het versterken van economische zelfstandigheid en de rechtspostie van vrouwen. Ze vertelt: "Veel mannen vinden dat vrouwen geen zeggenschap en eigendommen moeten hebben, maar zich moeten bezighouden me thet huishouden en het verbouwen van land. Maar vrouwen spelen juist een belangrijke rol bij besluitvorming en tijdens conflicten in het verleden waren het juist vrouwen die zorgden voor de gemeenschappen, die proberen bruggen te slaan, die hun families overeind hielden." Acindhel ziet de samenwerking tussen vrouwen vooral als een belangrijke route naar vrede. "Steeds meer vrouwen staan op en zeggen: we moeten iets doen. En dat is ook zo. Het belangrijkste dat we onze kinderen nu kunnen en moeten bieden is een boodschap van hoop! Omdat wij vrouwen als sterke vreessticheters uit de bus komen, is het belangrijk dat we de ruimte krijgen. We zijn leiders en we hebben invloed. Dat mogen wij ons als vrouwen nog veel meer realiseren."

 

Tala Qudsi uit Palestina

Tala Qudsi is een jonge Palestijnse die zich actief inzet in de politiek en zich kandidaat wil stellen voor het bestuur in haar stad. Ze vertelt: "Ik wil deelnemen aan het bestuur van mijn stad, omdat ik wil weten welke projecten momenteel worden opgezet en waarvoor geen ifnormatie wordt gedeeld met de burgers." Tala maakt sinds 2019 deel uit van jongerengroep van het Palestinian Center for Peace and Democracy, dat door PAX ondersteunt wordt door trainingen te verzorgen en jongeren in contact te brengen met politiek actieve jongeren uit andere landen. "Als jongeren een meerderheid in de lokale besturen zouden hebben, of in het parlement, dan kunnen we veel veranderen. We willen meer vrijheid om ronduit te zeggen waar we in geloven, om te zeggen wat we denken, om onze regering te bekritiseren en aan te zetten tot verbeteringen."

 

Aryan Khalat uit Irak

 

Geboren als Yezidi, een religieuze minderheidsgroepering in Irak, wordt Aryan Khalat dagelijks geconfronteerd met discriminatie en haat. Ze vertelt: "Na aanvallen van ISIS moest ik, samen met duizenden andere Yezidi's wegvluchten uit onze geboortestad. In het kamp waar ik terechtkwam hoorde ik over Musawat en ik sloot me aan. Het is een geweldig platform voor minderheidsgroepen om onze ervaringen te delen en meer te leren over elkaars cultuur en achtergrond."